O nás | Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů | Kontakty


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodávající:
MHA, s.r.o.
Školní 511
396 01 Humpolec
IČ: 25156896
DIČ: CZ25156896
e-mail: recepce@fabrikahotel.cz
telefon: +420 601 591 070

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Kupující se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před objednáním služby. Učiněním závazné objednávky kupující stvrzuje, že tyto uvedené obchodní podmínky akceptuje.

2. OBJEDNÁVKA SLUŽEB

Služby lze objednat přes internetový portál balicky.mha.cz nebo emailem na adrese recepce@fabrikahotel.cz. Objednání je v obou případech pro kupujícího závazné. Informace o průběhu objednávky lze získat na telefonním čísle +420 601 591 070.

3. DODACÍ LHŮTA

Objednávka bude vyřízena bez zbytečného odkladu po uskutečnění závazné objednávky od kupujícího skrze jednu z možností dle odst. 2 těchto obchodních podmínek.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena služeb je uvedena v českých korunách včetně DPH na internetovém portálu balicky.mha.cz. Platba za objednané služby se standardně provádí přes platební terminál v místě realizace služeb.

5. REKLAMACE SLUŽEB

Reklamace poskytnutých služeb je možná pouze bezprostředně po realizaci služby v provozovně prodávajícího.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů (zejména: jméno, adresa telefonní/emailový kontakt) a to pouze pro účely vyřízení objednávky služeb mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající se zavazuje, že neposkytne získané osobní údaje třetí straně a po řádném splnění objednávky tyto údaje bezpečně a nenávratně vymaže ze svých systémů.

Obchodní podmínky platné od 1.7.2020Podpořil Kraj Vysočina